• Datahallar över hela världen

  • Världsledande prestanda

  • Fokus på kvalitet & säkerhet

  • 1800 molnkunder globalt

Våra tjänster

Vi tillhandahåller skalbara och kostnadseffektiva infrastrukturtjänster från våra hallar runt om i världen, allt sammankopplat med ett globalt och dedikerat nätverk.

Med vår publika molnplattform, City Cloud, får du direktaccess till din data var som helst i världen och har full kontroll över var och hur den lagras. För branscher och myndigheter, som lyder under specifika lagar och bestämmelser gällande datasäkerhet, erbjuder vi en dedikerad molnplattform. Våra administrationstjänster spänner över hela vårt tjänsteutbud och låter dig bygga infrastruktur baserat på publikt, privat och hybrida moln.

Datahallar över hela världen

City Network har datahallar på över 30 platser i världen. Våra OpenStack-baserade datahallar finns i Stockholm, Karlskrona, London, Frankfurt, Los Angeles och Buffalo (New York) med nya platser som lanseras kontinuerligt.

Vi fokuserar på Kvalitet, Säkerhet och en hållbar framtid

 

City Networks ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018.

Våra ISO-certifieringar är ett bevis på att vi har verktygen, metoderna och att vi är utbildade för att säkerställa Kvalitet (ISO9001), Informationssäkerhet (ISO27001) och en hållbar verksamhet (ISO14001) i alla aspekter av vår verksamhet.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige