Branscher

Bank och Finans

Med hjälp av vår dedikerade molnplattform kan företag inom finanssektorn dra nytta av den flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet som en molnbaserad infrastrukturtjänst erbjuder.

Regelefterlevnad
Vi låter dig efterleva alla branschspecifika direktiv som din organisation lyder under.
Dedikerat moln
IaaS där du enbart betalar för de resurser du allokerar.
Hybridlösningar
Skala enkelt ut i City Cloud för Bank och Finans om du redan har en egen infrastruktur.

Produktutveckling och tillväxt drivs av teknisk innovation där behovet av infrastruktur och beräkningskraft är svåra att förutse. För att säkerställa att din organisation kan fortsätta att vara innovativ och agil har vi skapat en dedikerad molnplattform för branscher som styrs och regleras av specifika direktiv gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet.

Vår tjänst, City Cloud för Bank & Finans, möjliggör för alla typer av finansiella institut att efterleva alla de krav och direktiv som finansinspektionen i Sverige och EU har specificerat, exempelvis krav som härstammar från Basel II och Solvency II.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur din organisation kan börja använda en OpenStack-baserad molnlösning som samtidigt säkerställer att du kan följa alla krav och direktiv som ställs på din bransch.

City Network Hosting AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige

GDPR Podden

GDPR podden är ett forum där vi lär oss mer om och diskuterar den nya dataskyddsförordningen som ersätter den Svenska personuppgiftslagen.

Lyssna