Branscher

Hälso- och sjukvård

Med hjälp av vår dedikerade molnplattform kan företag inom hälsosektorn dra nytta av den flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet som en molnbaserad infrastrukturtjänst erbjuder.

Regelefterlevnad
Vi låter dig efterleva alla branschspecifika direktiv som din organisation lyder under.
Dedikerat moln
IaaS där du enbart betalar för de resurser du allokerar.
Hybridlösningar
Skala enkelt ut i City Cloud för Bank och Finans om du redan har en egen infrastruktur.

Produktutveckling och tillväxt drivs av teknisk innovation där behovet av infrastruktur och beräkningskraft är svåra att förutse. För att säkerställa att din organisation kan fortsätta att vara innovativ och agil har vi skapat en dedikerad molnplattform för branscher som styrs och regleras av specifika direktiv gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet.

Vår tjänst, City Cloud för Hälso- och sjukvård, möjliggör för alla typer av organisationer inom hälsosektorn att efterleva de krav och direktiv som ställs på hantering och säkerhet av exempelvis patientdata.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur din organisation kan börja använda en OpenStack-baserad molnlösning som samtidigt säkerställer att du kan följa alla krav och direktiv som ställs på din bransch.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige