Branscher

Myndigheter

Med hjälp av vår dedikerade molnplattform kan alla typer av statliga myndigheter dra nytta av den flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet som en molnbaserad infrastrukturtjänst erbjuder.

Regelefterlevnad
Vi låter dig efterleva alla branschspecifika direktiv som din organisation lyder under.
Dedikerat moln
IaaS där du enbart betalar för de resurser du allokerar.
Hybridlösningar
Skala enkelt ut i City Cloud för Bank och Finans om du redan har en egen infrastruktur.

Produktutveckling och tillväxt drivs av teknisk innovation där behovet av infrastruktur och beräkningskraft är svåra att förutse. För att säkerställa att din organisation kan fortsätta att vara innovativ och agil har vi skapat en dedikerad molnplattform för branscher som styrs och regleras av specifika direktiv gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet.

Vår tjänst, City Cloud för Myndigheter, möjliggör för alla typer av statliga organisationer att efterleva alla de generella databehandlingsdirektiv och lagkrav som statliga myndigheter råder under, exempelvis PUL.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur din organisation kan börja använda en OpenStack-baserad molnlösning som samtidigt säkerställer att du kan följa alla krav och direktiv som ställs på statliga myndigheter.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige