Blog

Förenade bolag – Trygghet i tuffa tider

Förenade BolagMarknaden för bluffbolag ökar ständigt och är idag mer omfattande än någonsin. Årligen omsätter blufföretag miljardbelopp genom avancerade och förvånansvärt väl genomtänkta metoder som både är svåra att upptäcka och att ta sig ur. Förenade bolag hjälper alla typer av företag att bekämpa, och förhoppningsvis helt tysta bluffmakarna som agerar i Sverige.

Vi fick en pratstund med Ludvig Isacsson, kommunikationsansvarig på Förenade bolag.

Hej Ludvig, berätta för oss om Förenade Bolag och er verksamhet.

Förenade Bolag arbetar uteslutande med  att begränsa omfattningen och effekten av förekommande bluffakturor och relaterade bedrägerier. Resultatet av vårt arbete är ett starkt nätverk av företag som tillsammans säger ”nej” – och samtidigt värnar om varandra.

Ni firar 10 år i år, vad är den största skillnaden på hur er verksamhet såg ut 2002 och hur den ser ut idag?

I takt med den närmast brutala utvecklingen på marknaden och vår starka tillväxt har kraven på oss och vårt trygghetspaket ökat vilket i sig medfört en klar kvalitetshöjning. Vår kundtjänst bemannas efter sann servicekompetens, personlighet och lyhördhet medan den juridiska biten köps in av en advokatfirma i Stockholm. Vårt motto är Förenklad Trygghet och det är precis så vi skall upplevas.

Hur många är ni som jobbar på Förenade Bolag och var finns ni?

Vi har två kontor i Göteborg med totalt 15 anställda i dagsläget.

Berätta lite om Varningslistan och hur den fungerar.

Förenade Bolags varningslista på nätet är baserad på de klagomål vi tar emot genom vår kostnadsfria kundtjänst, både från kunder och icke-kunder. Det är den mest avancerade varningslistan på nätet idag där företagen ligger upplagda med bilder på fakturor,  relevant korrespondens, inspelade ljudfiler och kommentarer hämtade direkt från Vemringde.se. Eftersom falska uppgifter är vanligt på fakturorna har vi också kodat in en integrerad kreditupplysningsmetod på alla listade företag vilket gör att relevant information som bolagsnamn, adressändringar, f-skatt och rating alltid är korrekt. Självklart har vi också möjligheten för besökare att själva skriva kommentarer, något vi tycker är jätteviktigt. För betalande kunder erbjuder vi en tryckt varningslista som är ett kombinerat kundblad och utgår åtta gånger om året med syfte att fungera förebyggande. Den hänger på tusentals kontor ute i landet idag.

Vad får man som kund hos Förenade Bolag?

Trygghetspaketetär ett förenklat koncept med ett avancerat innehåll. Kort sagt får du tillgång till flera nyttiga tjänster som alla verkar inom sitt specifika område. Den tryckta Varningslistan hjälper dig förstå vilka företag man bör akta sig för redan innan de ringer. Säljstoppet gör att du slipper prata med telefonförsäljarna och kan istället hänvisa dem direkt till oss. Om du mot förmodan skulle drabbas av en bluffaktura erbjuder vi komplett hantering av ditt ärende från start till slut. Kundtjänstlinjen ger dig full rådgivning om du hamnar i en tvist, till exempel om du inte har beställt produkten eller om fakturan inte överensstämmer med ingånget avtal. Rådgivningen förlängs även ut till vår externa advokatfirma om tvisten är komplicerad. Om ett orderunderlag som till exempel en ljudfil eller underskrift existerar granskas detta noggrant. Det görs en komplett bedömning av ärendet där vi bland annat tar hänsyn till riskfaktorn som varierar starkt beroende på vilket företag du tvistar med. Tillsammans med paketet hör ett antal nyttiga mertjänster som fria kreditupplysningar, kraftigt rabatterad inkassotjänst av Svea Ekonomi och förmånliga erbjudanden från några av Sveriges mest framstående företag inom respektive fält.

Vad är det som utmärker er jämfört med era konkurrenter?

Konkurrenter är ett ord vi helst inte använder. Att verka inom det här segmentet handlar mer om en gemensam insats än individuell framgång och där ligger vi i framkant främst med spridandet av fri information. Vi är ett mycket stort nätverk av företag och det ger oss en nyckelposition, nämligen värdefull inblick. Våra tjänster är enormt starka, och det tar vi med oss i det dagliga arbetet, men fokus ligger på att fungera även långsiktigt.

Hur hjälper ni era kunder som råkat ut för blufföretag?

Det varierar kraftigt och är i sig väldigt komplicerat. Vi varnar för över 100 företagidag där olika företag utgör olika stor risk, och trots att det rör sig om grupperingar där tillvägagångssätten ofta är medärvda förekommer avvikelser. Det är överlag en svår och farlig sak att generalisera den här typen av tvister men utgångspunkten, alltså det som avgör hur ärendet skall hanteras, baseras alltid på orderunderlaget. Om det existerar.

Vad ska man tänka på om man råkat ut för krav från ett blufföretag och hur ska man gå vidare?

Det absolut viktigaste, och något vi ser effekten av allt för ofta, är att felaktiga råd kan vara dyrbara. Vänd dig till kompetens och var extremt försiktig med råd hämtade från diskussionsgrupper och bland annat Facebook om du inte vet säkert att personen är klart insatt i ärendet och känner till grundläggande avtalsrätt. Det stående rådet är dock alltid att man skall bestrida den felaktiga fakturan – även om det inte alltid räcker.

Ni är kunder hos oss på City Network, hur använder ni er av våra tjänster i dagsläget?

Vi har förlagt hela vår webblagring till City Cloud. Därtill använder vi Onlinebackup.se för delar av administrationen.

Hur kom det sig att ni valde City Network som er leverantör av drift?

Flytten ut i molnet och över till City Cloud har jag att tacka Peter Forsman (driver bloggen Internetsweden.se) för, som rekommenderade tjänsterna till mig. Flexibiliteten och säkerheten i de virtuella maskinerna lockade men framförallt fick vi ett mycket bra bemötande redan vid första kontakt. Eftersom vi satt med ett webbhotell som lämnade mycket att önska på de flesta punkter blev valet självklart och övergången kunde inte ha gått smidigare.

Im the marketing manager at City Network and I publish news and updates from the company.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube