News

City Network startar podd om GDPR

13

02

17

News

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, startar idag upp GDPR-podden. Podden kommer att vara ett diskussionsforum där företaget och inbjudna gäster på ett praktiskt sätt diskuterar och hjälper till att ge råd om hur företag kan förbereda sig för den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR (General data protection regulation).

 

GDPR-podden kommer att adressera ett brett spektrum av ämnen i allt från i allt från tolkningar av lagen till praktiska åtgärder för att få bukt med specifika problem. Nya avsnitt kommer löpande att läggas upp.

 

– Det finns en uppsjö av information om GDPR som antingen är väldigt övergripande eller extremt detaljerad. Med podden vill vi helt enkelt kondensera denna information och skapa ett forum där vi så handfast som möjligt kan diskutera hur företag kan förbereda sig för GDPR, säger Özgür Bal, marknadschef på City Network.

 

Den nya lagen, som börjar gälla från och med maj 2018, kommer ha stor inverkan på alla företag, där inte minst hanteringen av IT-infrastrukturen blir en central fråga.

 

GDPR har klubbats igenom av EU-parlamentet, europeiska rådet samt EU-kommissionen med syftet att stärka och ena dataskydd för personer inom EU. I korthet är målsättningen med lagen att ge medborgarna tillbaka kontrollen över sina personuppgifter och att förenkla regelverket för internationella affärer genom att förena regleringen inom EU.

 

Podden finns att lyssna på via https://www.citynetwork.se/podcast

 


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige