News

Generell information om Covid-19 (Corona)

11

03

20

News

Till våra kunder.

Vill vi adressera COVID-19 (Coronavirus) -utbrottet och de potentiella frågor som det kan ge upphov till, när det gäller ditt affärsförhållande med City Network.

Från ett företagsperspektiv övervakar vi kontinuerligt hur situationen utvecklas och ser till att följ rekommendationerna från myndigheter i de regioner där vi har verksamhet. Våra tjänster och leveransprocesser är i grunden utformade för att kunna fungera oberoende av oförutsedda omständigheter. Vi ser i dagsläget inga faktorer, relaterade till COVID-19, som kommer att påverka vår leverans av tjänster och vår förmåga att upprätthålla våra överenskomna Service Level Agreement (SLA).

City Network är certifierade enligt flera ISO-standarder, i detta fall särskilt ISO-22301, Business Continuity Management System som säkerställer att vi har rutiner och processer på plats för att hantera situationer som denna.

Johan Christenson
VD
City Network International AB


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige