News

Information till våra kunder, partners och leverantörer

11

03

20

News

Till våra kunder, partners och leverantörer.

Vi vill informera om att City Networks fullständiga företagsnamn har ändrats från City Network Hosting AB till City Network International AB.

Avtal eller andra bindande dokument påverkas inte av denna förändring. Vi ber er vänligen att uppdatera era register med vårt nya, fullständiga bolagsnamn; City Network International AB. Eventuella frågor om denna förändring hänvisar vi till din kontaktperson på City Network.

Johan Christenson
VD
City Network International AB


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige