Om företaget

Om företaget

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster med över 30 000 kunder och datahallar på 27 platser runtom i världen.

Vi tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack och är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetledningssystem, informationssäkerhet och miljö. Genom våra branschspecifika moln kan vi säkerställa att våra kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom  Solvency II, Basel II och PUL.

City Network Hosting AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige

Lyssna på vår podcast

Spännande diskussioner om den nya dataskyddsförordningen blandas med handfasta tips och idéer på hur man bäst förbereder sig inför maj 2018.

Lyssna