#3 – Dataskyddsombudets roll

#3 – Dataskyddsombudets roll

Posted 2017-03-20 by City Network

Tillsammans med vår gäst, Axel Tandberg, Senior Advisor på LegalWorks, diskuterar vi vad rollen som dataskyddsombud innebär och under vilka former företag behöver ha ett dataskyddsombud. Vi tar även upp frågor som rör utbildning och får tips på hur man enklast kommer igång.
 

 

Om GDPR podden

GDPR podden är ett forum där vi lär oss mer om och diskuterar den nya dataskyddsförordningen som ersätter den Svenska personuppgiftslagen. Tillsammans med våra gäster lär vi oss mer om lagens konsekvenser och får handfasta tips och idéer på hur vi ska förbereda oss.

Följ med oss på en spännande resa och lyssna på intressanta diskussioner i vår jakt på mer information om lagen och hur den påverkar både företag och privatpersoner.
 

 

Dagens gäst – Axel Tandberg / LegalWorks

Axel Tandberg, Senior Advisor på LegalWorks är specialiserad inom marknadsföringsrätt. Han har jobbat med direktmarknadsföring och juridik sedan 2000, de första fem åren som ansvarig för lobbying och juridik för FEDMA, den paneuropeiska branschorganisationen för direktmarknadsföring. Före sin anställning hos FEDMA arbetade Axel som konsult för en lobbyfirma i Bryssel i två år där han jobbade främst med IT-relaterade frågor. Axel Tandberg är sedan 2005 aktiv i två olika etiska nämnder: Reklamombudsmannen och DM-nämnden. Han är också förbundsjurist för SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för direktmarknadsföring samt etiska rådet för marknadsundersökningar – ERM.

Linkedin | Twitter
 

Om DP Academy – Dataskyddsombudet i praktiken

En gedigen utbildning för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter personuppgiftslagen i maj 2018.

Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

Läs mer om utbildningen
Läs mer om Forum för Dataskydd

 

Om Legal Works

We are one of the leading alternative suppliers of legal services on a mission to modernize how legal support is delivered to clients in the Nordics. With a team of prominent lawyers, most of them with experience from the inside of a company, we are supporting our clients in long-term relationships with the pragmatic and efficient approach of an in-house counsel. We offer in-depth expertise in a number of areas, including data privacy, public procurement and compliance matters. We help legal teams with development projects and to fill any organisational gaps, whether it is an interim position, out-sourced service or a recruitment.

http://legalworks.se
 

Prenumerera

Subscribe on Android

 

Diskutera och kommentera

@citynetwork | gdprpodden@citynetwork.se
 

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige