Press

City Cloud får nyckelroll när Bonnier News framtidssäkrar källskyddet

29

05

19

Press release

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur har inlett ett samarbete med Bonnier News. Mediekoncernen kommer att använda City Networks it-infrastrukturtjänst City Cloud som bas för att framtidssäkrar it-infrastrukturen för det material som faller inom källskyddet. Bonnier News når fler än 3,5 miljoner användare* varje dag genom mediekanaler som exempelvis Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressen

– Vi arbetar med nyheter och som en del av det arbetet är det självklart att värna om våra läsares integritet och samtidigt leva upp till världens hårdaste krav på källskydd som vi har i Sverige, säger Fredrik Ögren, Infrastructure Director på Bonnier News.

Koncernen arbetar aktivt med att digitalisera allt som kan digitaliseras och har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med både hybridmoln och flermolnslöningar. Därför var det viktigt att hitta en infrastrukturlösning som svarar upp till de möjligheter som digitaliseringen ger, samtidigt som lagkraven kring källskyddet kan efterlevas.

Efter en utvärdering föll valet på den publika och OpenStack-baserade it-infrastrukturtjänsten City Cloud som bas. Bonnier News hade sedan tidigare använt City Cloud för att lagra stora mängder data från sina tv-sändningar i Expressen-tv.

– City Network kombinerar de värden som är viktiga för oss. De är en svensk leverantör med datacenter i Sverige från vilka tjänsten driftas och detta gör att vi kan leva upp till kraven i källskyddslagen. Samtidigt har de en global räckvidd vilket täcker våra behov vid hantering av data utanför Sverige. Att tjänsten är baserad på öppna standarder och öppen källkod rimmar även väl med vår filosofi om öppenhet och transparens, säger Fredrik Ögren.

För att leva upp till företagets höga krav på redundans och säkerhet kommer Bonnier News att använda City Cloud från de båda noderna i Stockholmsområdet.

– Att Sveriges största mediekoncern väljer City Cloud som bas när de ska säkra infrastrukturen för material som faller inom källskyddet är ett mycket starkt bevis på den höga säkerhet som tjänsten erbjuder. Samtidigt får Bonnier News alla andra fördelar som molnet erbjuder i form av flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet, avslutar Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

För att läsa mer om Bonnier News, besök gärna https://www.bonniernews.se.

 

*Orvesto konsument helår 2018


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige