Press

City Network blir guldmedlem i OpenStack Foundation

25

10

16

Press release

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att företaget har blivit utsedd till guldmedlem i OpenStack Foundation, organisationen som driver utvecklingen av molnplattformen OpenStack. Styrelsen för OpenStack Foundation har efter en omfattande utvärderingsprocess godkänt City Networks ansökan om att bli guldmedlem. Medlemskapet innebär att City Network ingår i en strategisk allians med organisationen, och blir en av få utvalda aktörer som driver utvecklingen av OpenStack i både Norden och globalt. Företaget blir, efter Ericsson, det andra nordiska företaget som väljs in på denna nivå.

 

City Network IaaS City Cloud används av organisationer i många olika branscher, inte minst av bank- och finanssektor med höga krav på regelefterlevnad. Som guldmedlem kommer City Network att fortsätta sitt arbete att möjliggöra innovation och utveckling genom molntjänster som är byggda på OpenStack.

 

­– City Network ger ett stort bidrag till OpenStack-communityn, särskilt när det kommer till att driva på införandet av OpenStack i kraftigt reglerade branscher som exempelvis bank, försäkring och finanssektorn, säger Mark Collier, administrativ chef för OpenStack Foundation. De kommer att spela en viktig roll för tillväxten av OpenStack inom dessa branscher.

 

Som guldmedlem, och initiativtagare till den första OpenStack Days Nordic, kommer City Network nu fördjupa sitt samarbete med OpenStack Foundation. Bland annat kommer företaget att utbilda och bygga kännedom om fördelarna med OpenStack som plattform för publika, hybrida och privata molntjänster.

 

Johan Christenson, vd och grundare av City Network är på plats på OpenStack Summit i Barcelona för att motta utmärkelsen.

 

– Vi har många exempel på de fördelar som företag får av att driva sin utveckling och digitala transformation på OpenStack-baserade IT-infrastrukturtjänster, särskilt inom branscher med höga krav på regelefterlevnad. Som guldpartner kommer vi att öka takten på de insatser vi genomför för att bygga kännedom, utbilda och erbjuda tjänster kring OpenStack. På så sätt hoppas vi att fler kan dra nytta av plattformen som bas för sin utveckling, avslutar Johan Christenson.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network Hosting AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige

Compliant Cloud

Inte bara säker IT-infrastruktur som tjänst utan ett helt koncept inom modern datasäkerhet. Lär dig mer om hur vi har byggt upp Compliant Cloud.

Läs mer