Press

City Network i storföretagsoffensiv

City Network, en svensk leverantör av infrastruktur som tjänst (IaaS), meddelar idag att man stärker sin satsning på den molnbaserade infrastrukturtjänsten City Cloud, i och med etableringen av ett nytt affärsområde – Enterprise Services – med specifik inriktning mot storföretag. Inom ramen för satsningen kommer ett team att finnas tillgängligt för företag som vill ha stöd för att komma igång med molntjänster.

¬– Efterfrågan på infrastruktur som tjänst ökar stort i Sverige, säger Johan Christenson, vd på City Network. Ökad flexibilitet, tillgänglighet och innovationsförmåga samt bättre kostnadskontroll, är några av de viktigaste drivkrafterna när organisationer väljer att lägga ut driften. Nu tar vi steget vidare med att inrätta ett nytt affärsområde som enbart fokuserar på de större företagens behov, med målet att befästa vår position som nummer ett på IaaS i Sverige och på sikt i Europa.

Efterfrågan på infrastruktur som tjänst växer stadigt. Nya siffror från analysföretaget IDC pekar på en tillväxt på 36 % i Sverige både 2015 och 2016 (IDC, Nordic Public Cloud Forecast 2010 – 2018, oktober 2014).

– Den ständigt ökande digitaliseringen av företags och myndigheters tjänster gör att behovet av datakraft blir allt mer oförutsägbart. Samtidigt kräver digitaliseringen en ökad tillgänglighet av tjänster. Kombinerat är det dessa faktorer de som driver på marknaden för infrastruktur som tjänst, säger Anders Elbak, analytiker på IDC Nordic.

Som ansvarig för det nya affärsområdet Enterprise Services har City Network rekryterat Daniel Gustafsson. Daniel har gedigen erfarenhet av arbete med storföretag genom närmare 20-års erfarenhet från IT-branschen på bolag som exempelvis CGI och Tieto.

Tjänsten City Cloud erbjuds idag i alla City Networks datacenter i Sverige och Europa. City Networks kunder finns inom alla typer av branscher och man arbetar med kunder såsom Akzo Nobel, Strålsäkerhetsmyndigheten och Kaspersky Lab.

– Outsourcing som helhet genomgår grundläggande förändringar. Det som sker nu är att stora företag väljer att lägga ut delar av sin verksamhet i molnet, samtidigt som man behåller vissa delar internt. Kapacitetskrävande processer är ofta svåra att förutse infrastrukturbehovet för, vilket gör att affärsmodellen i molnet skapar stora värden både i form av pengar och flexibilitet, avslutar Johan Christenson.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige