Press

City Network lanserar nytt cloudmanagement-system

27

05

20

Press release

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, lanserar idag en ny och uppdaterad version av sitt cloudmanagement-system, eller kontrollpanel, för it-infrastrukturtjänsten City Cloud.

Den digitala transformationen ställer höga krav på automatisering. Som ett svar på detta krav har den uppdaterade kontrollpanelen utvecklats med fokus på att effektivisera och förenkla alla aspekter inom förvaltning av en molnbaserad och virtuell it-infrastruktur. Detta inkluderar alla delar, från access- och rollhantering till administrering av virtuella tjänster som containers, Kubernetes, virtuella maskiner, nätverk och lagring. Dessutom ökar de inbyggda verktygen för administration kontrollen och frigör tid för utveckling.

Idag tar vi ett viktigt steg för att hjälpa våra kunder att kunna arbeta ännu effektivare med sin virtuella infrastruktur. Genom att göra det möjligt att sätta upp Kubernetes och containers på bara några minuter gör vi inte bara ny teknik tillgängligt för flera, utan även enkel att använda. I ett och samma fönster får kunderna kontroll över alla sina globala resurser och kostnader, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

Kontrollpanelen är byggd på den senaste teknologin vilket gör den både responsiv och enkelt att använda. Genom att ge en samlad tillgång till all funktionalitet som finns i City Cloud är det nu enklare än någonsin att hantera resurser över flera City Cloud-noder för datahantering. Detta oavsett om kunden kör containers eller bara lagrar data i object storage.

En viktig del av City Networks dna är företagets fokus på regulatorisk efterlevnad och lagkrav, något som även avspeglar sig i det nya verktyget. Den inbyggda rollhanteringsfunktionen gör det enkelt att skapa en tydlighet i vem som har rätt till vilka resurser och loggfunktionalitet kan i efterhand tydliggöra hur åtkomst har skett. Detta skapar möjlighet för företag även i reglerade branscher att dra full nytta av funktionaliteten som kontrollpanelen ger.

Att skapa överblick och ha kontroll på kostnader, budget, po-nummer och fakturor är ofta tidskrävande. Med inbyggd funktionalitet för enkel administration ger kontrollpanelenanvändaren en snabb överblick över alla de administrativa delarna av ett projekt och tid kan istället frigöras för utvecklingsprojekt.

I en hårt reglerad affärsmiljö är det avgörande att organisationer har full kontroll över vem som har access till vilken information och till vilka system. Med den nya kontrollpanelen skapar vi förutsättningar för detta och underlättar för organisationer att hantera och därmed kunna dra full nytta av en virtuell it-infrastruktur på en global nivå, säger Johan Christenson.

För mer information, vänligen besök www.citycloud.se.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige