Press

City Network lanserar Object Storage med inbyggd regelefterlevnad

05

02

19

Press release

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur (IaaS) baserad på OpenStack, lanserar Object Storage som en del av Compliant Cloud, företagets it-infrastrukturtjänst för företag med höga krav på regelefterlevnad. Med tjänsten kan kunder automatisera lagring av mycket stora mängder data på ett kostnadseffektivt sätt och med bibehållen säkerhet och regulatorisk efterlevnad.

– Många företag och myndigheter måste idag hantera extremt stora mängder data, samtidigt som lagar och regler ställer höga krav på var datan lagras och hur den hanteras. Det har fram till nu varit både regulatoriskt utmanande och förenat med en stor kostnad, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network. Med Object Storage, på flera orter, ger vi dessa organisationer ett verktyg som både lever upp till kraven på regelefterlevnad samtidigt som det kan göras kostnadseffektivt.

City Networks Object Storage är baserad på den öppna plattformen OpenStack. Tjänsten har stöd för både AWS S3 API:er och OpenStack-protokollet Swift. Oavsett vad kunderna har för behov av lagring, som exempelvis datasjöar, disaster recovery eller olika affärsapplikationer, tillåter den flexibla arkitekturen i tjänsten att kunder enkelt kan koppla upp sina olika datakällor direkt mot Object Storage och automatiskt lagra stora mängder data.

Inledningsvis kommer Object Storage att erbjudas från företagets två av tre svenska noder för Compliant Cloud för att under 2019 rullas ut på alla företagets molnnoder globalt där den regulatoriska molntjänsten erbjuds. Under samma period kommer även City Network fortsätta rulla ut Object Storage globalt som en del av tjänsteutbudet i den publika molntjänsten City Cloud.

– Vi har en mycket tydlig målsättning att ge alla organisationer, även de mest regulatoriskt utsatta, tillgång till en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv molnbaserad it-infrastruktur som grund för sin digitala transformation. Med Object Storage adderar vi ytterligare en viktig ingrediens i detta erbjudande, avslutar Johan Christenson.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network Hosting AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige

Stacken

En podcast där vi diskuterar och analyserar utmaningar inom informationssäkerhet och regulatorisk efterlevnad.

Lyssna nu