Press

City Network och digitala ID-företaget Blockchain HELIX i strategiskt partnerskap  

10

10

18

Press release

City Network, en ledande global leverantör av molnbaserad IT-infrastruktur baserad på OpenStack, meddelar idag att Blockchain HELIX har valt City Cloud Compliant Cloud som infrastruktur för sin verksamhet. Blockchain HELIX vision är att möjliggöra en pålitlig och säker digital ekonomi och samhälle genom att tillhandahålla en blockkedjebaserad digital ID-tjänst.

 

Företaget är baserat i Tyskland och genomgår just nu en ICO (initial coin offereing) för att kunna lansera sin första publika tjänst under hösten. Inom ramen för detta blir City Networks skalbara IT-infrastruktur City Cloud Compliant Cloud, som är baserad på öppen källkod och har inbyggd regelefterlevnad för GDPR, en viktig del av leveransmodellen.

 

– I vårt arbete att etablera en blockkedjebaserad digital ID-tjänst är en viktig strategi att ingå partnerskap med innovativa partners. Vikten av tillit, regelefterlevnad och öppenhet är helt avgörande för vår affär. Med sitt europeiska ursprung och infrastruktur som är byggd på öppen källkod samt med alla viktiga certifikat kring regelefterlevnad på plats har City Network en unik position på IaaS-marknaden. De kommer att vara en viktig strategisk partner till Blockchain HELIX, säger Oliver Naegele, grundare och vd för Blockchain HELIX.

 

En viktig del i att kunna leverera en digital ID-tjänst baserad på blockkedjeteknik med hög tillit är att kunna berätta för slutkunden, oavsett om det är en privatperson eller ett företag, var informationen finns lagrad. Med City Cloud Compliant Cloud är detta möjligt, och i kombination med att tilliten ligger i blockkedjan kommer Blockchain HELIX kunna leverera sin tjänst. Företaget kommer att basera sin tjänst från City Networks noder för compliant cloud i Frankfurt och Stockholm.

 

– Att göra det möjligt för företag att utveckla och omvandla gamla affärsmodeller till nya digitala modeller är alltid vår ambition. Därför känns det spännande att ingå ett partnerskap med ett så innovativt företag som Blockchain HELIX och vi är stolta över att vara en del av deras disruptiva ID-tjänst, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

 

City Networks molntjänster är byggda på den öppna plattformen OpenStack och företaget är därmed en aktör inom OpenStack-projektet som drivs av organisationen OpenStack Foundation.

 

– Öppen infrastruktur utgör grunden för att publika molntjänster ska leva upp till de krav som företag har avseende regelefterlevnad, suveränitet och prestanda, samtidigt som kontrollen för slutanvändaren ökar. OpenStack är en av de tekniker som driver på användningen av öppna publika molntjänster i Europa och resten av världen, därför är det glädjande att community-medlemmar som City Network som tar OpenStack till nya användningsområden, i detta fall blockkedjeteknik, säger Mark Collier, COO, OpenStack Foundation.

 

Om Blockchain HELIX

Blockchain HELIX AG (https://blockchain-HELIX.com/) är en tysk start-up som utvecklar digitala ID-tjänster.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network Hosting AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige

Stacken

En podcast där vi diskuterar och analyserar utmaningar inom informationssäkerhet och regulatorisk efterlevnad.

Lyssna nu