Press

City Network tar City Cloud till Tokyo

25

10

16

Press release

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att bolaget tar klivet in på den asiatiska marknaden. Den 1 januari 2017 öppnar företaget en nod för sin IT-infrastrukturtjänst City Cloud i Tokyo.  Med etableringen tar City Network ett viktigt steg i att erbjuda europeiska kunder tillgänglighet till IT-infrastrukturtjänsten på en global marknad. Sen tidigare erbjuds City Cloud i dedikerade datacenter i Europa och Nordamerika.

 

– Vi fortsätter nu vår strategi att tillhandahålla City Cloud till en global marknad. Asien är en otroligt viktig exportmarknad för de flesta europeiska företag, och i takt med den digitala transformationen har de ett stort behov av en stabil och skalbar infrastrukturtjänst även här, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

 

Precis som i Europa och Nordamerika kommer infrastrukturtjänsten i Japan att driftas på den öppna mjukvaruplattformen OpenStack. Genom Tokyo-etableringen blir City Cloud nu en av de publika OpenStack-baserade molntjänsterna med flest tillgängliga noder.

 

Jonathan Bryce, vd för OpenStack Foundation, organisationen som driver utvecklingen av molnplattformen OpenStack, kommenterar nyheten i samband med OpenStack Summit i Barcelona som inleds idag.

 

­– Vi ser en stor tillväxt av tjänster som byggs på OpenStack runt om i världen, och Asien driver på utvecklingen. Publika molntjänster byggda på OpenStack svarar för en stor del av tillväxten. City Networks expansion till Japan är därför ett mycket bra exempel på hur leverantörerna stöttar tillväxten.

 

IaaS-tjänster är det område inom molnmarknaden som växer mest, analysföretaget Gartner räknar med en global tillväxt på dryga 38 % 2016, jämfört med 2015*. Som den ledande europiska IaaS-leverantören kan kunder till City Network nu dra nytta av snabbheten och möjligheten att bygga privata, publika och hybrida molntjänster över hela Asien.

 

– Kunder kan nu för första gången i global skala använda City Cloud som bas för sin digitala utveckling, oavsett om det handlar om drift av hela företagets verksamhet eller ett enskilt område, avslutar Johan Christenson.

 

* http://www.gartner.com/newsroom/id/3188817


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network Hosting AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige

Compliant Cloud

Inte bara säker IT-infrastruktur som tjänst utan ett helt koncept inom modern datasäkerhet. Lär dig mer om hur vi har byggt upp Compliant Cloud.

Läs mer