Press

Giesecke+Devrient Mobile Security väljer City Network som global molnpartner

14

06

18

Press release

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur (IaaS) baserad på OpenStack, och G+D Mobile Security, ett globalt företag inom mobil säkerhet och en del av Giesecke+Devrient (G+D) group,har ingått ett partnerskap. G+D Mobile Security kommer att använda City Networks it-infrastrukturtjänst för företag med höga krav på regelefterlevnad, City Cloud Compliant Cloud, som infrastruktur för utveckling och leverans av företagets molnbaserade SaaS-tjänster till sina kunder.

– En molnbaserad infrastruktur med hög säkerhet baserad på öppen källkod, är en viktig del av vår affär. Med City Networks “City Cloud” får vi en flexibel infrastruktur som gör det möjligt att snabbare leverera våra tjänster till våra kunder, med samma höga säkerhetsnivå som är avgörande för vår verksamhet, säger Håcan Tiwemark, Head of Professional Services på G+D Mobile Security.

City Network har framgångsrikt genomgått G+D:s grundliga utvärdering avseende säkerhet och regelefterlevnad. Som en europeisk leverantör av molntjänster kommer City Network att bli en viktig del av G+D:s multi-cloud strategi. Företagets tjänster kommer att driftas från City Network Compliant Cloud i EU med start från City Networks noder i Sverige och Tyskland.

Avtalet medför även att de båda företagen gemensamt kan utveckla specifika tjänster för G+D Mobile Security. Dessutom innehåller det en option att använda den publika molntjänsten City Cloud för visa projekt.

– Med sitt fokus på att säkra och hantera digitala identiteter är G+D Mobile Security en nyckelaktör för att hjälpa företag inom många olika branscher att genomföra sin digitala transformation. Med tanke på att säkerhet är deras kärnverksamhet är valet av City Cloud Compliant Cloud som bas för att bygga en flexibel it-infrastruktur, det bästa beviset vi kan få, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

 

Om G+D Mobile Security

G+D Mobile Security är ett globalt företag inom mobil säkerhet med huvudkontor i München. Företaget är en del av Giesecke+Devrient group. G+D Mobile Security har 5700 anställda och omsatte 2017 812 miljoner euro. Genom fler än 40 sälj- och partnerkontor samt fler än 20 certifierade produktionssiter och datacenter säkerställer företaget närhet över hela världen.

G+D Mobile Security hanterar och säkrar miljarder digitala identiteter över hela dess livscykel. Våra produkter och lösningar används av banker, mobiloperatörer, bil- och mobiltillverkare, storföretag, myndigheter samt sjukförsäkringsbolag och deras kunder för att dagligen säkra betalningar, kommunikation och interaktion mellan olika enheter. G+D Mobile Security är en teknikledare på sin marknad och har en konkurrskraftig position. Mer information finns på: https://www.gi-de.com/en/se/mobile-security/


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige