Press

Lendo väljer City Network

13

03

18

Press release

City Network, en ledande global leverantör av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att Lendo har valt att drifta hela sin verksamhet på företagets branschspecifika tjänst, City Cloud for Bank & Finance.

Lendo, som är Sveriges ledande jämförelsesajt för privatlån och en del av den globala mediekoncernen Schibsted Media Group, befinner sig i en kraftig tillväxt och har ett stark fokus på att hela tiden utveckla sitt erbjudande. Som en viktig del i detta bygger företaget nu en modern tjänsteplattform med mikrotjänstebaserad arkitektur. I detta arbete var det viktigt för Lendo att införa en IT-infrastruktur som matchar den nya plattformens krav på flexibilitet, skalbarhet och snabbhet, samtidigt som den måste leva upp till högt ställda krav på säkerhet. Efter en omfattande utvärderingsprocess föll valet på City Cloud.

– Ända sedan starten har Lendo erbjudit sina kunder en smidig, enkel och stabil lösning för att förmedla lån via digitala plattformar och som sådan är utveckling av nya tjänster och innovativa lösningar helt central. Samtidigt har vi tydliga regler och hårda krav på stabilitet och säkerhet att förhålla oss till, säger Anna Franzén, CTO på Lendo. Jag är därför mycket nöjd över att vi i City Network har hittat en lokal infrastrukturpartner vars flexibla, öppna och säkra molntjänst kommer att vara en viktig del i vår fortsatta utveckling av Lendo.

Lendo kommer att drifta hela sin tjänst lendo.se på City Cloud. För att säkerställa tillgänglighet och full redundans kommer tjänsten att driftas från två olika City Cloud-noder i Sverige. Förutom IT-infrastrukturtjänsten har Lendo även valt City Networks tilläggstjänster för hantering och support av IT-infrastrukturen.

– Vi är naturligtvis mycket hedrade av att Lendo har valt City Cloud som sin plattform när de nu ytterligare ökar innovationstakten, inte minst mot bakgrund av att Lendo ända sen starten är ett datadrivet bolag, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network. Vi ser ett stort intresse för vårt branschspecifika IaaS och tillhörande tjänster för hantering och support från både traditionella och nya bolag inom finanssektorn. Sammantaget är det flexibiliteten och öppenheten i kombination med säkerhet och inbyggd regelefterlevnad i tjänsten som efterfrågas.

 

Om Lendo

Lendo är Sveriges ledande jämförelsetjänst av privatlån och är ett fintechbolag som ingår i den globala mediekoncernen Schibsted Media Group. Lendo har funnits på den svenska marknaden sedan 2007 och har huvudkontor i centrala Stockholm. Lendo är en del av Schibsted Personal Finance som är en av de viktigaste satsningarna inom Schibsted. Lendos systerbolag Compricer, Kundkraft och MittBolån är alla ledande inom förmedling av tjänster rörande bl.a. privatlån, bolån, försäkringar och el-tjänster.

För mer information, se www.lendo.se.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige