Press

Ny marknadschef på City Network med fokus på tillväxt

17

03

20

Press release

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, meddelar att företaget har anställt Jim Johansson som marknadschef. Företaget, som erbjuder molntjänster för it-infrastruktur samt för produktivitet och samarbete, är verksamma på en global marknad i kraftig tillväxt. I sin roll kommer Jim att ansvara för att bygga City Networks varumärke i både Sverige och internationellt med fokus på expansion och tillväxt.

Jim har en gedigen erfarenhet från att driva tillväxt i branscher under stor förändring. Han kommer närmast från en kombinerad roll som dotterbolags-vd och ansvarig för IoT hos amerikanske koncernen SHAPE Technologies Group. Tidigare har han haft olika roller inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring hos telekomjätten Telenor och IT-konsultföretaget ELITS. Jim har en magisterexamen i ekonomi från Växjö Universitet.

– Alla organisationer vet att molntjänster är själva grunden för att lyckas med digitaliseringen på ett säkert och hållbart sätt, det finns inget alternativ. Vi har en unik position på en gigantisk marknad. Våra molntjänster är byggda på öppen källkod, utvecklade i Europa, för europeiska organisationer och hanterade av personal med lokal säkerhetsklassning. Med Jim ombord kommer vi nu växla upp vår kommunikation och utbilda fler om fördelarna med lagliga molntjänster, säger Johan Christenson, vd och grundare på City Network.

Jim, som kommer att vara baserad på företagets huvudkontor i Karlskrona i Blekinge, kommer att arbeta med alla delar i företagets erbjudande. City Networks publika molntjänst City Cloud och IT-infrastrukturtjänsten Compliant Cloud, för företag med extra höga krav på regelefterlevnad och säkerhet, används av både företag och myndigheter i hela Europa. För att möta den efterfrågan som finns på marknaden, inte minst från offentlig sektor, lanserade företaget nyligen ett helt nytt officepaket med inbyggd regelefterlevnad. Tjänsten som heter Compliant Office, innehåller alla de produktivitets- och samarbetsverktyg som moderna organisationer behöver i sitt dagliga arbete – mail, team-chatt och dokumenthantering med inbyggd regelefterlevnad.

– Jag är mycket glad över att vara på plats hos City Network. Bolaget har en mycket intressant utmanarposition på en marknad som är under både kraftig tillväxt och under het debatt och reglering. Jag ser nu fram emot att tillsammans med teamet både stärka kännedomen om våra erbjudanden och vår position på marknaden som det lagliga, europeiska alternativet byggd på öppna standarder, säger Jim Johansson, marknadschef på City Network.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige