Press

Strålsäkerhetsmyndigheten väljer City Network som driftleverantör

Under våren tilldelades City Network, genom upphandling, uppdraget att leverera IT-drift för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) externa webbplatser samt tillhörande tjänster.

Hos oss huserar i dagsläget både kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer som alla drar nytta av bredden och flexibiliteten i våra drifttjänster. Vi välkomnar SSM till en av Europas ledande leverantörer av infrastruktur och drifttjänster, säger Johan Christenson, VD på City Network.

Avtal har skrivits och implementeringen och flytten av webbar och tjänster beräkas påbörjas under hösten.

 

Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. SSM har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Hos SSM arbetar drygt 300 personer med kompetens inom områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och kommunikation. Myndigheten strävar hela tiden efter att utveckla sin verksamhet genom ständiga förbättringar utifrån fastställda standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Riksdagen och regeringen beslutar om Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag och budget, men som andra myndigheter beslutar SSM självständigt i enskilda ärenden. Strålsäkerhetsmyndigheten har en budget på omkring 400 miljoner kronor per år. Verksamheten finansieras till största delen med avgifter och i övrigt med skattemedel.

Myndigheten leds av generaldirektör Mats Persson, som utsetts av regeringen.


City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27010, 27013, 27015, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Med sitt compliant moln säkerställer City Network att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige