Säkerhet och regelefterlevnad i Compliant Cloud

De traditionella anledningarna till att organisationer vänt sig till publika molntjänster har historiskt sett främst handlat om kostnadsbesparingar och möjligheten att ha ett komplement till sina privata molnlösningar. Även om dessa skäl fortfarande är giltiga, är en viktigare orsak på uppgång, nämligen säkerhet. Många organisationer har insett att tjänsteleverantörerna kan investera i och specialisera sig mycket mer på säkerhet, både vad gäller anställda och processer för att leverera en säker infrastruktur.

Men säkerhet i sig är inte tillräckligt. Regulatoriskt utsatta branscher har en stor mängd krav på sig gällande informationssäkerhet, Basel, Solvens och GDPR för att nämna några, och är fortfarande tveksamma till publika molntjänster. Detta är huvudorsaken till att City Network har skapat en specifik tjänst riktad mot hårt reglerade branscher.

I detta whitepaper förklarar vi hur vi kan förse våra kunder med alla de fördelar som finns i ett publikt moln och samtidigt säkerställa att de kan uppfylla alla krav som lagstiftningen ställer.

 

CityNetwork-Website-Image2

Ladda ned vårt whitepaper

Fyll i din e-postadress så skickar vi vårt whitepaper till dig. För att kunna ladda ned filen måste du också godkänna att vi får skicka vårt nyhetsbrev till dig. Om du ångrar dig kan du alltid avprenumerera på våra nyhetsbrev.

Loading...
City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige