Tjänster

Branschspecifikt moln

För att möta branschspecifika krav på säkerhet och hög tillgänglighet uppfyller City Network och våra tjänster en rad relevanta och internationella ISO-standarder och regelverk.

Regelefterlevnad
Vi låter dig efterleva alla branschspecifika direktiv som din organisation lyder under.
Dedikerat moln
IaaS där du enbart betalar för de resurser du allokerar.
Hybridlösningar
Skala enkelt ut i City Cloud för Bank och Finans om du redan har en egen infrastruktur.

Genom våra branschspecifika moln, som lever upp till en rad olika säkerhetskrav, över flera datahallar kan vi erbjuda infrastruktur som tjänst för branscher med särskilda krav på säkerhet och hög tillgänglighet. Genom att säkerställa att våra kunder kan efterleva krav som ställs på lagring av finansiell data, patientdata och statlig information kan företag inom finansiella sektorn, försäkring, hälso- och sjukvård och statliga myndigheter ta del av alla fördelar som vårt publika moln erbjuder.

Gå till City Cloud för mer information om våra molntjänster.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige