Tjänster

Publikt moln

City Cloud är vårt publika moln baserat på OpenStack som finns tillgängligt i Europa och i USA.

Extrem prestanda
2-7X bättre prestanda än både Azure och AWS enligt Techworlds stora test.
Flera geografiska zoner
Bygg din IT-infrastruktur över flera hallar och lagra data där du behöver.
OpenStack API
Använd OpenStacks fullskaliga API och hantera din servermiljö precis som du vill.

Genom att utnyttja City Cloud på olika platser runt om i världen kan du bygga en säker infrastruktur med hög tillgänglighet och redundans. Vi har byggt den underliggande infrastrukturen och det globala nätverket mellan våra geografiska zoner från grunden för att säkerställa att våra kunder kan utnyttja serverkraft och datalagring var helst de önskar och enkelt flytta mellan olika zoner när helst de önskar. Detta är särskilt viktigt för branscher som påverkas av plötsliga förändringar i datalagringsdirektiv och andra regelverk och banar väg för obehindrad tillväxt och stabilitet.

 

Gå till City Cloud för vår publika molntjänst.

 

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige