SLA

SLA – För dedikerade servrar, virtuella servrar och co-location

City Network ger vissa specifika garantier runt tjänsterna dedikerad server, virtuella servrar (City Cloud) och co-location.

Garanti gällande kraftig störning av Internetförbindelsen

Vi garanterar att Internetförbindelsen alltid fungerar. Planerat underhåll är undantaget. Om nertid trots allt skulle inträffa på grund av bruten internetförbindelsen så ersätts du, via kreditering på nästa månads avgift. Krediteringen utgår med 5% av din månatliga kostnad för varje påbörjad 3 timmarsintervall som internetförbindelsen är bruten.

Garanti gällande hårdvarufel (dedikerad server endast)

Vi garanterar att din hårdvara alltid fungerar. Planerat underhåll är undantaget. Om hårdvara är orsak till full otillgänglighet av din tjänst krediterar vi 5% av din månatliga kostnad för varje påbörjad 3 timmarsintervall som hårdvaran inte fungerar.

Garanti gällande infrastruktur i datacenter

Vi garanterar att ström samt kyla alltid fungerar till dina servrar. Skulle nertid ske på grund av problem med kyla eller ström utgår ersättning genom kreditering på nästa månads faktura. 5% av den månatliga avgiften krediteras mot nästa faktura för varje 3 timmarintervall av påbörjad nertid.

Planerade avbrott och/eller underhåll

Det händer att vi planerar ett avbrott i våra tjänster för att uppgradera eller underhålla nätverk eller system. Vid dessa tillfällen måste vi meddela via e-post eller på vår webbplats (www.citysites.se) om eventuella underhåll senast sju (7) dagar innan underhållet för att det skall inte skall räknas som nertid.

 

Fullständigt SLA

City Cloud

Dedikerad server

Co-location

City Network Hosting AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige

Lyssna på vår podcast

Spännande diskussioner om den nya dataskyddsförordningen blandas med handfasta tips och idéer på hur man bäst förbereder sig inför maj 2018.

Lyssna